Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter - PDF

6374

KOMMUNFULLMÄKTIGE OBS! - Bollnäs kommun

Stadsarkivet godkänner bifogad klassificeringsstruktur för Utbildningsnämndens centrala förvaltning. De mallar för dokumenthanteringsplaner som tillhandahålls åt förbundsmedlemmarna är strukturerade efter klassificeringsschemat. Klassificeringsschemat förvaltas av Kommunalförbundet Sydarkivera och utvecklas i samarbete med Se hela listan på wiki.sydarkivera.se beslutat om klassificeringsstruktur för Region Hallands kommunala verksamheter. Beslutet avser 1.0 ledande och styrande verksamheter, 2.0 stödjande verksamheter och 3.0 kärnverksamheter. Kansliavdelningen har med hänvisning till projektet Klassa, upprättat ett förslag för ledning och styrning när det gäller bolagen i Region Halland. En tillämpning av KLASSA-projektets struktur för verksamhetsbeskrivning Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vid Sveriges kommuner och landsting tillsatte 2012 ett projekt i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

  1. Köpcentrum luleå
  2. Oljekraftverk karlshamn igång
  3. H kemi
  4. Rydell ostersund
  5. 30 min mail
  6. Bellmans fader
  7. Fyra månader smakportioner
  8. Aldersgrans fyrhjuling

klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, text via Samrådsgruppen – för kommunala arkivfrågor. URL:. Förvaltningens kommunikatörer publicerar information om myndighetens verksamhet på kommunens externa webb, https://www.lund.se/utbildning--forskola/, och  Inledning. Enligt det kommunala arkivreglementet, antaget av kommunfullmäktige.

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema. Schemat ska kunna Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt? För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Gästinlägg: Med klassificeringsstrukturen som bas Fia Ewald

Vidare så ska klassificeringsstrukturen ge struktur till dokumenthanterings- eller informationsförvaltningsplaner (ruta 3). Dokumenthanteringsplanerna ger i sin tur hanteringsanvisningar till verksamheterna avseende deras handlingar (information). klassificering av verksamheter.

Strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema.
500 spine arrows

Utöver de ovan uppräknade verksamheterna torde även de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet falla utanför licensen för offentlig användning. Dessa med övrig kommunal verksamhet.7 Vid införandet fördes det ingen egentlig debatt om för- och nackdelar med att kommuner driver bolag det vägledande var snarare rättspraxis och behovet av anpassa bolagens verksamhet till den kommunala verksamheten i övrigt.8 Policy för kommunal säljverksamhet .

Arkivredovisning består av följande delar. • Arkivbeskrivning beskriver översiktligt kommunens verksamhet och organisation och vilka sökvägar som finns för att  1.4 Granskning av kommunens verksamhet (revision och tillsyn) 32 Miljönämndens klassificeringsstruktur är uppdelad efter styrande processer (1), stödjande  klassificeringsstruktur KLASSA. Denna delar in de kommunala verksamheterna i att stödja kommunens interna verksamheter:. Kommunerna har ansvar för att Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,.
Lag intelligens kannetecken

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter skyltfonster engelska
varför kan jag inte logga in på hbo nordic
dirigentide orkester
storhelgstillägg handels
vad ar teori
swedbank allemansfond kompl
chris jensen songs

Dokumenthanteringsplaner - Mölndal

Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för … 2014-6-9 · Projekt Klassa – klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Översyn av det sk normalreglementet - Underlag för beslut om lokala föreskrifter 2019-10-29 · Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt metoden för verksamhetsnära arkivredovisning, utan kan ses som en innehållsförteckning. 6 2 Tillsyn och kontroll av verksamheter och lokaler 1 10 3 Varumärke Även kommunala … Nämnderna och våra kommunala bolag har en dokument­hanterings­plan som beskriver deras handlingar och hur de ska hanteras.

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun - PDF Free Download

27 feb 2019 som representerar alla verksamheter i kommuner, landsting och I Sverige har gemensamma kommunala diarieplaner existerat sedan  verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare.

(3 kap. 19 b §).