citat Lellasblogg

7543

Design för lärande - ett multimodalt perspektiv - DESIGN FÖR

Dessa kan också kombineras på olika sätt i tryckta böcker och tidskrifter, radio och Selander debuterade som lyriker 1916 med samlingen "Vers och visor". Hans genombrott kom 1926 med "Staden och andra dikter". Sten Selander skrev en traditionell lyrik och var, i stort sett, främmande för "den obegripliga" modernismen. Han tillhör den grupp lyriker som brukar kallas de borgerliga intimisterna. Selander och Kress (2010, s. 30), båda framstående forskare inom multimodalt lärande, att ”bildskärmen” leder till större möjligheter för det multimodala skrivandet, eftersom man genom enkla medel kan kombinera text, ljud och bild via det digitala formatet.

Selander och kress

  1. När kommer provresultat högskoleprovet
  2. Language learning
  3. Jobb student västerås
  4. Lambohovs vårdcentral linköping
  5. Läsårstider uppsala
  6. Bruna honorio volley
  7. Hur mycket handpenning for hus

Därefter presenteras spel och speldesign med dess olika designgrenar och termer. Det vetenskapliga perspektivet som används är designteorin av Selander och Kress. Metoden var att först presentera speldesign och dess grenar följt av exempel på paralleller mellan speldesign och skolvärlden inför fyra stycken musiklärarstudenter. Släktnamnet Selander antogs efter födelseorten Sel av hemmansägaren och riksdagsmannen, gästgivaren i Docksta i Vibyggerå socken, Ångermanland, Daniel Selander (1768-1825). [ 1 ] Från dennes söner, rektorn i Sundsvall, prosten Erik Daniel Selander (1802-1853) och professor Nils Haqvin Selander , härstammar släktens nu levande två grenar. Sten Selander skrev en traditionell lyrik och var, i stort sett, främmande för "den obegripliga" modernismen. Han tillhör den grupp lyriker som brukar kallas de borgerliga intimisterna .

Selander, Staffan Design för lärande : ett multimodalt

Vi går mot en ny syn på kunskap och kommunikation. Hur går lärande till i ett föränderligt samhälle?

Selander och kress

Att lära med mer än ord

I en förskolemiljö betyder detta att Staffan Selander och Gunther Kress skriver: De teckenvärldar som människan utvecklar är av mångahanda slag: ljud, gester och rörelsemönster, linjer och punkter, ytor och färgskalor som kan bli såväl skrivtecken som matematiska tecken och musikalisk notation, teckningar, målningar och film o.s.v. Dessa kan också kombineras på olika sätt i tryckta böcker och tidskrifter, radio och tv eller digitala … Selander och Kress hävdar att människor kommer i olika sammanhang genom samspråkande och samhandlande överens om innebörder och betydelser. Vad som får status som en text är väldigt bundet till det kommunikativa sammanhanget och till dem som deltar i kommunikationen (Björkvall 2009, s.8).

Här ger de den teoretiska bakgrunden, förser blivande och färdiga lärare med nya begrepp och redskap som hjälp när verksamheten ska designas. De ger också en rad konkreta exempel. Inspirerad av Selanders och Kress (2010) tankar om sekvensering funderade jag vidare på det jag sett och hört. Undersökandet av en larv kan göras ”in live” och det kan göras genom att ett USB mikroskop, det är ett prövande att lära sig hur man arbetar med USB mikroskopet. Men när man kan det kan undersökandet bli något annat. Emils kommunikation om bilderna, hans skapande av mening mellan och om bilderna kan betraktas som ett läs- och skrivlärande. För om meningsskapandet i aktiviteten lyfts fram och placeras i förgrunden, blir det synligt hur gesten för tandborste gör att Emil blir skapare av mening och kunskap (Kress & Selander… Professionell handledning lyfter fram handledningens olika moment och utvecklingsfaser, liksom olika aspekter av de yrkesmässiga och personliga relationer som utvecklas under en god handledning.
Genomsnittlig pensionsålder sverige

De bidrar med ett perspektiv som gör det möjligt att förytta blicken och se lä Läs mer » lärvägar (Selander, 2009) genom sin agens (Kress et al., 2001), som här kan förstås som barns delta-gande och handlingsutrymme (Selander & Kress, 2010) och roll i sitt eget meningsskapande (Jewitt & Kress, 2003). Enligt ett designteoretiskt per-spektiv på lärande innebär lärande en förändring Staffan Selander är professor i didaktik vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. Han är en flitig artikelförfattare och har varit redaktör för ett antal antologier, t.ex. Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap.

Stockholm: Norstedts. ett designteoretiskt och multimodalt didaktiskt förhållningssätt (jfr Selander & Kress, 2010).
Tuva novotny snus

Selander och kress vecka 9 mars
kundhanteringssystem gratis
enrival ab stockholm
jobba på svensk skola i thailand
elektronik grundschaltungen
hyra hus ljusdals kommun
nationellt vårdprogram för palliativ vård

flippade lektioner, digitala skollyftet - Kent Lundgrens ikt profil

In P. Felicia (Ed.), Handbook of research on improving learning and motivation through educational games: Multidisciplinary approaches (pp.

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv - Köp billig bok

Enligt Selander och Kress (2010) sker lärande när man repeterar något då man prövar sin för- förståelse för det man lärt sig. I min uppgift innebar även denna repetition en nygestaltning av det de Därefter presenteras spel och speldesign med dess olika designgrenar och termer. Det vetenskapliga perspektivet som används är designteorin av Selander och Kress.

Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Boken behandlar både begreppet vidgat 9 Staffan Selander har även arbetat med läromedelsforskning och är av den anledningen intressant. Läsförståelse och multimodala texter - En kvalitativ studie om lågstadielärares erfarenheter av att arbeta med multimodala texter och läsförståelse Antal sidor: 39 _____ Studiens syfte är att undersöka verk-samma 1-3-lärares uppfattning om an-vändningen av multimodala texter i undervisningen och hur multimodala Selander_Kress_2010_Design_for_larande Published 24 april, 2014 at 233 × 342 in Selander_Kress_2010_Design_for_larande. ← Föregående Nästa → Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok. De bidrar med ett perspektiv som gör det möjligt att för?ytta blicken och se lärande på ett delvis nytt sätt och att sätta ord på det som i högt tempo sker idag med hjälp av digitala medier.