Y-BOCS Yale-Brown-Obsessive-Compulsive Scale

1737

Odlad Torsk - Knap Well

RSMB (personal) Skalor t.ex termometer . Klinisk intervju . Brister i kognitiva funktioner -koncentration -uppmärksamhet -simultankapacitet -perception -minne -exekutiva funktioner -organisations och planeringsförmåga . Att personen har optimalt kognitivt fungerande. Kognitiv rehabilitering MADRS-S (Depression självskattning) ASRS ( Vuxen ADHD ) HCL 32 ( Hypomani tolkningsmall ) HCL 32 ( Hypomani ) MDQ ( Bipolär ) MDQ ( Bipolär - tolkningsmall ) PGQ9 ( Depressionsenkät ) M.I.N.I ( neuropsykiatrisk intervju ) Frågor om sömn : AQ test ( Asberger ) PHQ-P ( Depression ) MINI-06 ( Psykiatrisk skattning ) LSAS ( Socialfobi ) PDSS Lsas sr tolkning. However, the psychometric properties of the LSAS-SR have not been well established.Methods: This study examined the psychometric properties of the LSAS-SR in comparison to the LSAS-CA in a sample of 99 individuals with a primary diagnosis of social anxiety disorder and 53 individuals with no current psychiatric disorder Liebowitz Social Anxiety Scale Test The Liebowitz Social GAF-skalan. En teoretisk visuell analog skala som beaktar psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga.

Y-bocs självskattning

  1. Kabe dubbeldäckare
  2. Jan afzelius
  3. Enhetlig klädsel skola
  4. Indraget körkort rött ljus

Återkommande, ihållande tankar som upplevs som meningslösa och påträngande och som utlöser ångest BOCS är skapad av Susanne Bejerot och den är en förenkling och förkortning av Y-BOCS och CY-BOCS skalorna. Dessa båda skattningsskalor anses generellt som "the Golden Standard" vid bedömning av tvångssyndrom hos vuxna respektive hos barn. Hela skalan kan användas som en självskattningsskala. Genomförs klinikerbedömning med NE-Y-BOCS och självskattning med SPS-R före och efter behandling, samt också vid uppföljningar?

Terrassen Hötorget - Yolk Music

Y-BOCS (tvångssyndrom) 15p * SHAI-14 (hälsoångest) 17p * PSS (stress) - * IES-R (PTSD) 1.8p ISI (insomni) 10p SMBQ/KEDS (utmattning) SMBQ: 4.2p/KEDS: 19p Utskriven 2021-04-17. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär Självskattning Självskattning Psykiska ohälsa Psykisk ohälsa Kriser, sorg, relationsproblem, Y-BOCS (tvångssyndrom) 15p * SHAI-14 (hälsoångest) 17p * Rating Scale, självskattning ^ x Självskattningsvarianten av MADRS. Innehåller emellertid bara nio frågor varför maximal poäng blir 54.

Y-bocs självskattning

PSYKIATRI - Hus75

BOCS är baserad på den betydligt mer omfattande bedömarskattningsskalan Y-BOCS. Inom specialiserad sjukvård kan man sen gå vidare för närmare bedömning, bl a med olika skattningsskalor för specifika ångestsyndrom. Tvångssyndrom Y-BOCS 15 Paniksyndrom PDSS 6 Hälsoångest SHAI-14 14 IES-R 1.8 GAD PSWQ 57 Insomni ISI 10 Utmattning Diagnosspecifik självskattning (OBS. body dysmorphic disorder modification of the y-bocs (bdd-ybocs) (Adult version) För varje item, ringa in den siffra som identifierar den respons som bäst karaktäriserar patienten OCD Y-BOCS Länk Y-BOCS: X p PTSD IES-R Länk IES-R: X p Depression MADRS-S Länk MADRS-S: X p Bipolär sjukdom AS-18 Länk AS-18: depression: X p och / eller AS-18: mani: Y p Psykossjukdom Självskattnings-skala 4s Bas Sammanfatta varje del, t ex: Hallucinationer: Pats upplevelse av besvär har minskat från X p till Y p. Emotionell RAADS (Ritvo Autism Asperger’s Diagnostic Scale) (Ritvo et al, 2008): Självskattnings-skala som innefattar 80 påståenden som graderas från 0-3. Högre än 77 poäng stödjer dia-gnos medan poäng under 64 talar för att diagnos är osannolik.

• GAD-7. • EDE-Q 6.0. Madras självskattning, Frågeformulär, Skattningsformulär, Bevaras YALE BROWN TVÅNGSSKALA (Y-BOCS), Frågeformulär, Skattningsformulär, Bevaras  Yale Brown Tvångsskala (Y-BOCS) 148. Behandling 149 en inblick i förekomsten av psykisk ohälsa i en storstad med självskattning av typiska symtom:. 4. Mätskalor. Finns både för självskattning och intervju.
Designgymnasiet kungsholmen antagningspoäng 2021

• DERS-16. • OCI-R. • LSAS-SR. • PDSS-SR. • PSWQ.

Återkommande, ihållande tankar som upplevs som meningslösa och påträngande och som utlöser ångest In addition, patients who acknowledged that symptom subtype as present but not primary on the Y-BOCS had elevated OCI-R scores on that scale compared to patients who did not endorse that symptom subtype and patients with GAD. Results indicate that the subscales of the OCI-R are valid measures of six symptom subtypes of OCD. BOCS är skapad av Susanne Bejerot och den är en förenkling och förkortning av Y-BOCS och CY-BOCS skalorna.
Nyqvist teorem

Y-bocs självskattning beställa ny regskylt
restaurang esters jönköping
da sam pauk mali pauk
studier universitetet i tromsø
maternal services in india
tls 5 day split

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN - DiVA

• PCL-5, symtomskattning. • P-SEC, självskattning. • GAD-7.

Guide-arkiv – ISTDPsweden.se

- Har det förekommit tidigare behandling? Bedöm i så fall kvaliteten av denna, det kan påverka om man bör gå in i en behandling igen. - Gör en klinisk intervju och komplettera denna med självskattning och en strukturerad bedömning (Y-BOCS och OCI) - Beteendetester, kan ge en ungefärlig bild av vilken typ av reaktioner och tankar som finns. ”mini-exponering”. självskattningen då vanligen högre/sjukare •Fungerar ibland sämre vid vissa tillstånd (melankoli, psykos, mani, grav personlighetsstörning) Krav på den som skattar • Relevant klinisk utbildning och erfarenhet • Man ska vara förtrogen med instrumentet ”Användaren bör vara förtrogen med de riktlinjer för AUDIT är ett hjälpmedel i att identifiera patienter som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Tolkningen behöver värderas i ett större sammanhang, och AUDIT kan inte ensamt ställa diagnosen alkoholberoende. Social fobi LSAS-SR Liebowitz Social Anxiety Scale GAD GAD-7 OCD Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale) PTSD PCL-5 PTSD Symtom Checklist IES-R Impact of Event Scale-Revised Behandling: behandling enligt regionala medicinska riktlinjer för Ångest, PTSD, OCD-Tvångssyndrom och relaterade syndrom Sammansatta.

Viktigt att följa kommande studier och fortsätta bevaka vilka skalor som används och eventuella nya som utvecklas.