KUNGöRELSER - DOKODOC.COM

2100

Ranstadsverket - Strålsäkerhetsmyndigheten

249) har regeringen föreslagit riks­dagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, lill Lån till pro­cessutveckling i Ranstad för budgetåret 1977/78 beräkna ett investe­ringsanslag av 13,6 milj. kr. Jag anhåller om att nu få ta upp dessa frågor. PROSPEKTERING AV ALUNSKIFFER, KOL, GAS & OLJA I SVERIGE - EN KORTFATTAD HISTORISK EXPOSÉ. Av Göran Kjellström. Syftet med föreliggande artikel är att mycket översiktligt beskriva några för sin tid viktiga prospekteringsobjekt. Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav.

I ranstads alunskiffer

  1. Johansfors skola emmaboda
  2. Vad händer med en röd blodkropp som sänks ned i destillerat vatten
  3. Vetenskaplig rapport engelska

1977/78: 100 (bil. 17 s. 249) har regeringen föreslagit riks­dagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, lill Lån till pro­cessutveckling i Ranstad för budgetåret 1977/78 beräkna ett investe­ringsanslag av 13,6 milj. kr. Jag anhåller om att nu få ta upp dessa frågor. PROSPEKTERING AV ALUNSKIFFER, KOL, GAS & OLJA I SVERIGE - EN KORTFATTAD HISTORISK EXPOSÉ.

Malmer, industriella mineral och bergarter i Västra Götalands

Fig. 21. Berggrunden i  Biskopen besökte Ranstad under sin visitation i Billings kontrakt Under sjönk samtidigt som koncentrationen var låg i Billingens alunskiffer. Lite om Ranstad 1962 - 65.

I ranstads alunskiffer

Ranstad – Wikipedia

Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. Udvindingen efterlod en dagskriminalitet efter sig i form af en 2 km lang sænke med en bredde af ca. 100 m og med en dybde på 10−15 meter.

Förbud mot brytning av alunskiffer (docx, 73 kB) Förbud mot brytning av alunskiffer (pdf, 93 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minerallagen bör ändras så att ett nationellt förbud mot brytning av alunskiffer införs och tillkännager detta för regeringen. Undersökningstillstånd avseende uran och alunskiffer i Sverige Översikt I Sverige finns uran i urberg och i alunskiffer. De högsta lokala uranhalterna finns i urberg, men de överlägset största mängderna finns i alunskiffer. Alunskiffer innehåller även andra metaller samt kolväten som kan ge olja och gas. Ett exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland med verksamhet under 1960-talet.
Kamprad stiftelse

fullskalig anläggning för utvinning av uran ur alunskiffer etablerades i Ranstad i Västergötland och drevs i begränsad skala 1965-69. Fortsatt och ännu storskaligare utvinning stoppades emellertid 1977 av kommunala veton i Falköpings och Skövde kommuner. Framför allt under 1970-talet genomförde SGU (Sveriges geologiska undersökning) Alunskiffer och Radon · Se mer » Ranstad. Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Falköping.

Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Västra Götalands alunskiffer finns i huvudsak i Platåbergslandskapet. Utbredningen omfattar en areal av 66 300 ha varav 26 000 är produktiv jordbruksmark och 23000 skogsmark.
Gym långedrag

I ranstads alunskiffer region dalarna semester
trafikkforsikringsavgift elbil
helvetica programa tv2
lena sandbacka
tema tidak bisa dibuka
restaurang och livsmedelsprogrammet stockholm

Ranstad - första miljöriskområdet i länet

Nu bör S- och MP-regeringen lagstifta mot exploatering av alunskiffer, innan Sverige får sitt eget Talvivaara, alunskiffer.

Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets - OSTI.GOV

Uran. (+ ytterligare ca 10  uranium in the upper Cambrian Alum Shale from Ranstad, Billingen, Vastergotland. Hessland, I., Armands, G. (1978) Alunskiffer-Underlagsmaterial Geologi,  Utvinning av uran ur alunskiffer skedde vid Ranstadsverket mellan åren 1965 Kemakta har i flera uppdrag för Svafo respektive Ranstad Industricentrum AB  Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Vid Ranstadsverket utvanns mellan 1965 och 1969 uran ur alunskiffer vilken  29 sep 2012 Intresset gäller även olja i alunskiffer.

Närke, Öland och i fjällranden i Jämtland. Denna skiffer innehåller energiråvaror såsom en kolhaltig substans, kerogen. samt i vissa fall olja. Vid Ranstadsverket nära Skövde bedriver AB Svensk Alunskifferutveck-ling sedan många år forsknings- och utvecklingsarbete rörande användning av alunskiffer. F. n. pågår försök med högtemperaturförgasning. Det meddelas i budgetpropositionen (prop.