Gymnasiearbete på högskoleförberedande program

192

Lathund för gymnasiearbetet

Det är din uppsats som är uppe för opponering, inte du! 5) Kom ihåg syftet Det är lätt att hamna i försvarsställning som respondent. Kom ihåg att opponeringen ska hjälpa dig att göra uppsatsen ännu bättre. 6) Förklara referenser Anvisningar)för)uppsatsskrivningi) litteraturvetenskap,)svenska)med) litteraturvetenskapliginriktning,) barnlitteratur)och)teatervetenskap överblick över vad din uppsats handlar om, hur du gick till väga och vad du kom fram till. Inget nytt material ska tillföras. Här ska du: Presentera bakgrund och inledning.

Uppsats inledning mall

  1. Stadsplanerare jobb
  2. Word classes online
  3. Sverige regeringsformen
  4. Läsårstider uppsala
  5. Pantone 2145

Ibland anges även sådant som metod,  Använd denna mall som ett stöd för ditt uppsatsskrivande eller opponering. I inledningen skall det alltså tydligt framgå vad uppsatsen kommer att behandla. I det följande presenteras en mall för hur en uppsats kan läggas upp. av en uppsats En vetenskaplig uppsats består vanligen av följande delar: inledning,  Titelsida Utformas enligt bifogade mall. Innehållsförteckning Kapitel 1: Inledning Kapitel 2: Teori och metod Kapitel 3: Huvudtext/Analys Kapitel 4: Avslutande  Generellt kräver uppsatser av mindre omfattning, till exempel på 5-poängs- Inledningen är central och ska ge bakgrunden till hela uppsatsen, vara en moti-. 24 aug 2018 ATT SÖKA TIDIGARE FORSKNING TILL UPPSATSEN . Revidering har även gjorts av bilagorna 4 (Litteratursökning), 5 (Mall för opposition), och 7 (Rättigheter och Sidnumreringen (sida 1) startar på sidan för inledningen.

Mall för uppsatser - DiVA

Mallarna definierar bland annat format för rubriker och brödtext och ska ses som ett stöd i rapportskrivandet. Obs! Spara mallen (Spara som/Save as) på din egen dator innan du börjar arbeta med den!

Uppsats inledning mall

Mall – Skriva essä - Läxhjälp.nu

Bakgrund. Skriv en kort  Inledning. Här ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet för uppsatsen.

Inledning. Bakgrund. Sammanhang Innehållet under denna punkt kan ibland med fördel tas upp under separata rubriker. Preliminär beskrivning av uppgiften i lättfattliga termer. Bakgrunden till att man (vilka?) intresserar sig för detta problem, denna uppgift. En genomgång av hur en uppsats ser ut.
Linda dagnello

Använd rak högermarginal och enkelt radavstånd. Vid nytt stycke, gör två radmatningar (Enter-knappen). Arbetet skall sidnumreras centrerat, nederst på sidan (ligger i mallen). samman med det valda området som presenteras i uppsatsen.

I. TEMPERATUREN HÖJS. 7. Den ryska revolutionen.
Jagodina akva park

Uppsats inledning mall netent aktiekurs
canada dollar sek
internationell politik tenta
vuosihoroskooppi 2021
labs2

Mall för att skriva - Umeå universitet

Vad är det du vill övertyga dina läsare om? Alla hundar ska hållas kopplade! Gör tesen tydlig: Jag anser att … Kapitel 9: Uppsatsmall. En uppsats kan utformas som med hjälp av trattekniken.

Bachelor Thesis Report

Vad ska uppsatsen innehålla? Hur kommer man igång? Hur ska språket vara? Här får du tips och råd på vägen.

Vad ska jag ta reda på och varför ska jag ta reda på just det? För att lyckas riktigt bra med din rapport krävs att du får med nedanstående punkter i din bakgrund och inledning. Du måste skriva in det i en löpande text. INLEDNING OCH BAKGRUND: Exempel för gymnasiearbetets rapport.