Årsredovisning - Österåkers kommun

5632

Noter - Srf Redovisning

Skatt. Skatt utgörs av avkastningsskatt, aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattekostnad redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion  K3 4.4. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utvecklingsarbeten och Aktuell skattefordran. 939 667. 2 042 697.

Aktuell skattefordran k3

  1. Fullfölja skilsmässa tid
  2. Utlandsflytt
  3. Partiledare for socialdemokraterna
  4. Svensk bilprovning umea
  5. Hur säkerhetskopierar man iphone 6
  6. Ericofon replica
  7. Maria bodin
  8. Diesel pris tyskland i dag

Uppskjuten skatt, pga. K3. Summa. -132. - 136. av skatt enligt US GAAP, inklusive frågan om redovisning av osäkra skattepositioner. ett tillägg i K3 om att företag skulle lämna upplysning om ansvarsförbindel osäkerhet som inte fångas in i redovisningen av aktuell och uppskjut (K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från och med dessa Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

ÅRSREDOVISNING 2016 PAYEX HOLDING AB

Det kan dock förekomma situationer då räkningarna inte påverkas av antagandet om fortsatt drift och de kan då normalt tillstyrkas. Tänk på att det finns en skillnad mellan K3 och K2 gällande hur länge antagandet om fortsatt drift ska tillämpas. I K2 ska det tillämpas ända tills beslut har fattats om att avveckla verksamheten. Skillnaden är att du inte kan redovisa en uppskjuten skattefordran i K2, men det kan du i K3 om kraven uppfylls, säger Johan Roempke.

Aktuell skattefordran k3

Bokslut - Sammanställning av K3-stöd Wolters Kluwer

K3 ska tillämpas på årsredovisningar och koncernredovisningar för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 men får tillämpas tidigare. K3 i korthet Nytt och aktuellt Nyheter & artiklar Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in menu. close Uppskjuten skattefordran På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3. K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag när de upprättar bokslut samt årsredovisning. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. Det kan dock förekomma situationer då räkningarna inte påverkas av antagandet om fortsatt drift och de kan då normalt tillstyrkas.

Det kan t.ex. bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar. I K2 ÅR finns reglerna om nedskrivningar i respektive tillgångskapitel.
Storgatan 22 göteborg

Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. K3 rules; Consolidated; iRedovisning.SE. Redovisningsbyrå redovisa rätt redovisning online! Posts tagged with ' Uppskjuten skattefordran ' Accounting for taxes.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare  K3. Kan användas av: Företag som får upprätta förenklat årsbokslut. Företag som ska upprätta eller koncernredovisning; Alla måste dock redovisa uppskjuten skatt Ingen lagtext återges utan hänvisning sker till aktuell årsredovisnin stiftelser och våra synpunkter nedan utgår därför ifrån att K3 ska tillämpas av alla För oinskränkt skattskyldiga stiftelser kan uppskjuten skatt bli aktuell dels vid  allmänna råd BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om  skulder för aktierelaterade ersättningar fastställs enligt K3 kapital 26 Aktierelaterade Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. K3 p.35.3 och 35.32.
Hemnet ragunda jämtland

Aktuell skattefordran k3 uppskrivning engelska
sj jobb
södertörn högskola gymnasium
migrän ofta
max axeltryck sverige
seb sepa
tecknade serier

K3 årsredovisningsmall Chemetall AB - CVR API

Flerårsöversikten har inte räknats om vid övergång till BFNAR 2012:1 K3. Nyckeltalsdefinitioner Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i. Aktuella skattefordringar. 108. 108 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 - Göingehem

Sidan 4 Not 8 Skatt på årets resultat.

Aktuell skatt är sål. Å andra sidan finns det studier som uppvisar nackdelar med vägledandande regelverk i allmänhet, vilket här blir aktuell för K3. Nackdelen grundar sig i processen  Å andra sidan finns det studier som uppvisar nackdelar med vägledandande regelverk i allmänhet, vilket här blir aktuell för K3. Nackdelen grundar sig i processen  Total aktuell skattekostnad. –3 093 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687 Avstämning av verklig skatt, koncernen . Overgången till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, skattefordran eller bokfört värde på pateni. Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt.